Siste oppdatering

Håndbok for navnebehandling

Håndbok for navnebehandling samler informasjonen om hvordan Kartverket praktiserer arbeidet etter lov om stadnamn med tilhørende regelverk. Håndboka skal være et nødvendig og anvendelig brukerverktøy for alle som er involvert i saksbehandlingen.