Siste oppdatering

Slik bruker du NN2000

Innføring av høydesystemet NN2000 krever en omregning av alle høydebærende data og berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere.

NN1954 er det gamle høydesystemet fra 1954 som i perioden 2011-2018 ble byttet ut med det nye NN2000. Alle kommuner i Norge har tatt i bruk NN2000, men bygg- og anleggsprosjekter som ble startet opp i NN1954 vil normalt bli fullført i dette høydesystemet.

Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 er fra -15 til ca + 35 centimeter, avhengig av hvor i landet du er. Det kan være store lokale forskjeller.

Åpne norgeskart som viser hvor mye høydene endres fra landsdel til landsdel (pdf).

Last ned høydereferansemodell

Ved måling med profesjonelt GNSS-utstyr må de målte høydene korrigeres til NN2000, og dette gjøres som regel ved hjelp av en høydereferansemodell. Høydereferansemodellen som heter «HREF NN2000», lastes gratis ned via Geonorge og legges manuelt inn i måleboka.

Last ned «HREF NN2000» gratis via Geonorge

Forhandlere av posisjonstjenester og tilhørende utstyr kan bistå med å legge modellen inn i måleboka. Noen typer utstyr kan bruke modellene i det formatet de distribueres i, mens andre leverandører bruker egne formater. Utstyrsleverandørene kan gi nærmere opplysning om dette.

Modellen HREF2018B_NN2000_EUREF89.bin dekker hele landet. For det gamle høydesystemet NN1954 brukes modellen HREF2008A.bin.

Sjekk hvilket høydesystem som brukes

Selv om kommunene har innført NN2000, vil pågående utbyggingsprosjekter som regel kjøres i NN1954 til de er avsluttet. Det betyr at det er svært viktig å sjekke hvilket høydesystem som benyttes i oppdraget man jobber i. Blander man sammen høydedata for forskjellige høydesystemer, vil det bli mye feil.

Mange vil ha behov for å veksle mellom høydereferansemodellene for NN2000 og NN1954 i en overgangsperiode.

Merk med riktig høydesystem

Uttrekk av data til en SOSI-fil vil som regel kodes med høydesystem i SOSI-filens hode, slik: «...VERT-DATUM NN2000» i SOSI-filens hode. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at filen er merket riktig.

For å unngå misforståelser etter overgangen til NN2000 er det også viktig å huske å merke kart, tegninger og dataleveranser med korrekt høydesystem.

Transformasjon av eldre data

Om du ønsker å bruke eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata tatt ut etter overgangen til NN2000, må det gjøres en stedsavhengig høydetransformasjon.

For et mindre område, for eksempel 300 x 300 meter, vil de fleste kunne regne om sine egne data med centimeters nøyaktighet som et enkelt "høydeskift». Kontakt kommunen eller nærmeste fylkeskartkontor for å vite hvor stor forskjellen mellom nytt og gammelt høydesystem er i ditt område, og regn om etter formelen NN2000=NN1954 +/- X cm.

Jobber du med et større område, for eksempel kommunedekkende datasett, kan du transformere ved hjelp av en modellfil (bin-fil) og passende programvare. Du finner bin-fil for gratis nedlasting på samme sted som høydereferansemodellen for NN2000 - på Geonorge.

Ønsker du å utføre andre transformasjoner, kan du kjøpe Kartverkets transformasjonsprogram SkTrans og andre transformasjonsformler fra Kartverket.

Del
XPPT