Utsnitt fra N250 Raster
HUNDREVIS: Kartbilder som dette har vi mange hundre av, de dekker hele landet og har forskjellig detaljeringsgrad. Dette er utsnitt fra N250 Raster.
Siste oppdatering

Kartbilder

Kartverket har mange hundre helt oppdaterte kart som dekker hele landet og er gratis tilgjengelig som høyoppløselige bilder.

De "innvidde" kjenner dem som datasettene N50-N5000 Raster og bruker dem i digitale kartløsninger. For vanlige folk er dette en mer ukjent skattkiste av kart i bildeformat som kan legges inn for eksempel som illustrasjon i en presentasjon eller på en plakat.

Egenskaper

Kartbildene dekker målestokkene fra 1:25 000 til 1:7 000 000. Det vil si at de spenner fra relativt detaljerte kart til oversiktskart.

Målestokken 1: 50 000 er, som navnet tilsier, den som brukes i den kjente landsdekkende turkartserien Norge 1: 50 000. Kartbildene i "N50 Raster" er de samme som brukes i denne serien.

"Raster N50" er de mest detaljerte bildene, mens "N5000 Raster" er i den andre enden av skalaen og er minst detaljert og mest oversiktsbilde. 

Kartbildene dekker fastlands-Norge avgrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet.

De er kartografisk redigert med tanke på de målestokkene de skal dekke.

Finn kart Her får du tak i kartbilder

Bruksområder

Kartene leveres som rasterfiler som egner seg godt i illustrasjoner, som bakgrunnskart for temakart, tur- og fritidskart og interaktive kart.

Tips: Hvis du vil bruke et kartbilde som illustrasjon for eksempel i en presentasjon eller plakat, så kan du også vurdere et av de mer stiliserte illustrasjons- og oversiktskartene  som vi har tilrettelagt for dette formålet.

Merk at kartbildene ikke har rutenett. Skal du ut på tur, anbefaler vi at du tar en gratis utskrift av turkart fra norgeskart.no hvor rutenett er tegnet inn.

Formater

Kartbildene finnes som TIFF-filer (leveres som ruter/tiler) og MrSid-filer (leveres som fylkes-/regionsvise filer for N50-/N100 Raster.)

Del
XPPT