Utsnitt av Fylkeskart Vestland
Utsnitt av Fylkeskart Vestland
Siste oppdatering

Fylkes- og oversiktskart

Kartverket har produsert flere veggkart i store format som våre forhandlere kan skrive ut for deg.

Bestill kart hos forhandler

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg.

Se oversikt over Kartverkets forhandlere og bestill papirkart her. 

Kartverket har en fylkeskartserie med ett kart for hvert fylke. Etter kommune- og fylkessammenslåingene i 2020 har vi 11 fylker i landet vårt. Fylkeskartene er i forskjellig målestokk og papirformat, men det er lagt vekt på at kartene skal ha mest mulig likt utseende.

Oversiktskartet "Norges grenser på land og i hav" viser tydelig fylkes- og kommunegrenser i Norge gjeldende fra 2020. Kartet "Norges landområder" er et topografisk kart over Norge.

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg. Kartverkets offisielle kart bestilles og skrives ut på forespørsel av våre forhandlere. 

Egenskaper

Fylkeskartene er topografiske kart over hvert fylke, og tilgrensende fylker vises i en dempet tone utenfor fylkesgrensen. Utenfor kartbildet er det tabeller som viser fakta om fylket som for eksempel areal, befolkning, høyeste punkt og største innsjø. I tillegg viser tabellene info om kommunene i hvert fylke.

Bruksområder

Formatet på disse kartene gjør at de passer til å henge på veggen. Kartene gir en fin oversikt over landet med fylkes- og kommuneinndeling.

Papirformater

Fylkeskartene er i forskjellige formater på grunn av fylkenes størrelse og form.

Fylkeskart

Oversiktskart

Del