Siste oppdatering

Soner for arbeidsgiveravgift

Fra 1. januar 2022 gjelder ny inndeling for arbeidsgiveravgiftsoner. Norgeskart.no er oppdatert for å hjelpe arbeidsgivere med å finne riktig sone.

Flere kommuner som ble slått sammen i 2020 har beholdt tidligere soner, tilsvarende tidligere kommuneinndeling.

Oppdraget til Kartverket fra Finansdepartementet ved Skatteetaten var tydelig: Lag en løsning som er lett tilgjengelig for alle arbeidsgivere. Det skulle være mulig å gjøre søk på adresse og klikke i kartet for alle arbeidsplasser - også der det ikke eksisterer en adresse ennå.

Nå er leveransen klar, og norgeskart.no er oppdatert med inndelingen for arbeidsgiveravgiftsoner.

Slik bruker du norgeskart.no

Gå inn på norgeskart.no. Skriv inn aktuell adresse i søkefeltet, eller naviger i kartet ved å bruke zoomknappene på høyre side i kombinasjon med klikk og dra i kartet.

Når du har funnet korrekt sted åpner du menyen markert med tre parallelle streker i søkefeltet.

Under temakart krysser du av for arbeidsgiveravgiftsoner.

Kartlag for arbeidsgiveravgiftsoner kommer nå opp i kartvisningen. Nummeret ved markøren på skjermen angir sonen. Ved klikk i kartet kommer hjelpetekst opp i menyen til venstre, hvor sonen også er angitt.

Du kan også se gjeldende kommunegrenser om ønskelig, eller søke på kommunenavn i stedet for adresse. Vær i så fall oppmerksom på at enkelte kommuner har flere soner, så det er lurt å kontrollere at arbeidsstedet er dekket av riktig sone.

Finn mer informasjon

For mer informasjon om bruk av arbeidsgiveravgift og hvilke satser som gjelder, se gå på Skatteetatens nettsider om arbeidsgiveravgift.

Det er også laget geodata til nedlasting og en WMS-tjeneste over arbeidsgiveravgiftsoner for de som er interessert i å benytte inndelingene i egne kartløsninger.

Del
XPPT