Siste oppdatering

Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av informasjon fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket revidert veilederen til forskriften, som ble utgitt 13. mars 2015.

Veilederen er oppdatert med de siste endringene i forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2021 og omhandler:

  • retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsene i forskriften
  • standardvilkår knyttet til utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
  • prisvilkår
  • tekniske grensesnitt for elektronisk utlevering av opplysninger

Veilederen fungerer som et oppslagsverk og er i hovedsak rettet mot tinglysings- og matrikkelmyndighetene og ulike virksomheter som benytter eiendomsinformasjon i sitt arbeid.

Del
XPPT