Oda Roaldsdotter Ravndal på interansjonalt møte om havnivå i Busan i Sør-Korea.
STORMFLO-EKSPERT: På innsiden av Kartverket er Oda Roaldsdotter Ravndal kjent som stormflo-ekspert sammen med et knippe andre kollegaer. De har publisert flere kronikker og vært med på flere forskningsprosjekter. Her er hun på interansjonalt møte om havnivå i Busan i Sør-Korea.
Siste oppdatering

Gikk fra oljebransjen til Kartverket

Oda Roaldsdotter Ravndal (36) jobbet som forsker i et privat oljeselskap da en spennende jobbannonse dukket opp. I Kartverket!

Søk Finn din neste drømmejobb!

På jobbjakt? Sjekk våre utlyste stillinger.

Finn ledig stilling

– Jeg var på jakt etter en ny jobb, da det plutselig dukket opp en ledig stilling i Kartverket. Den kom på rett tidspunkt og passet utdannelsen min bra, sier Oda Roaldsdotter Ravndal.

Kartverket søkte en medarbeider til å jobbe med oseanografi og analyse av data. Kvalifikasjonene stemte overens med utdannelsen. Det var en god match.

Masterutdanning fra Toulouse

Men hvordan har det seg at Oda sin mastergrad i anvendt matematikk og modellering fra Toulouse i Frankrike en dag skulle føre henne til Kartverket? Da hun gikk på videregående skole sto valget mellom matte og historie. Det var matematikken som trakk det lengste strået, skjønt dragningen mot utlandet lå der helt fra hun tok internasjonal artium på videregående skole i Stavanger. Valget falt på Frankrike. Språket og kulturen appellerte også.

– Det var veldig fokus på å reise ut å studere på skolen. Det føltes helt naturlig for meg. En gjeng fra ingeniørskolen i Toulouse kom på besøk til skolen min og reklamerte for opplegget. Denne ingeniørskolen har et opplegg tilrettelagt for norske elever. Vi ble holdt i hånden underveis, så det var ikke noe kjempestort sjokk å studere der, sier Oda, som også fant den store kjærligheten i Frankrike.

Men hun måtte innom oljebransjen før Kartverket kapret henne.

Stormflo-ekspert

Etter studier i Frankrike dro Oda hjem til Stavanger. Hun fikk jobb i oljeselskapet Schlumberger. Som forsker jobbet Oda med seismikkbilder, hvor hun utviklet algoritmer for bildegjenkjenning og analyse av disse. I dag er dette byttet ut med beregning av stormflo, forskning og prognoser. På innsiden av Kartverket er Oda kjent som stormflo-ekspert sammen med et knippe andre kollegaer. De har publisert flere kronikker og vært med på flere forskningsprosjekter.

– Vi regner oss til sannsynligheten for hvor stor/hvor høyt vil vannet stå gjennomsnittlig ved en stormflo. Vi beregner hyppigheten for hvor ofte et høyvann av en viss størrelse vil oppstå, typisk i forbindelse med stormflo. Disse beregningen baseres på lange observasjoner av vannstand. Det er stas faglig når vi ser at observasjonene våre stemmer med prognosene til Meteorologisk institutt. De bruker forøvrig data fra oss for å korrigere sine prognoser, når de melder stormflo noen dager frem i tid, sier Oda.

Klimatilpasning og klimaovervåkning

Kartverket har en rolle som leverandør av data til fagområdene klimatilpasning og klimaovervåkning. Oda representerer også Kartverket i en direktoratsgruppe for klimatilpasning.

– Mange er nok ikke klar over at vi leverer mye av datagrunnlaget som i dag brukes innen klimaovervåking og klimatilpasning. Vi overvåker blant annet havnivået, både ved hjelp av vannstandsmålerne og det geodetiske målenettet (blant annet GNSS-stasjoner). Når det gjelder klimatilpasning forvalter og formidler vi flere typer data som er viktige. Vi utarbeider en detaljert høydemodell over hele Norge og informasjonen vi tilbyr om havnivåstigning og stormflo er viktig for kystsoneplanlegging. Kartverket har en viktig rolle her, selv om mange ikke assosierer oss med klimatilpasning og klimaovervåking, sier Oda Roaldsdotter Ravndal.

Vi vil ha deg med på laget!

Del
XPPT