Denne siden er ikke oversatt til norsk og vises kun på engelsk.

Siste oppdatering

Milepæl for overvåking av jordkloden

Kartverket leverer nå data om jordklodens bevegelser fra den første av to antenner ved Norges nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Dette skjer i parallell drift med det gamle observatoriet.

– Dette er en stor milepæl vi har jaktet på lenge, sier direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon.

Observatoriet har en nøkkelrolle i det globale samarbeidet om overvåking av jordkloden og havnivået. Etter åpningsmarkeringen i juni 2018, har Kartverket testet teknologi og stabilitet ved det nye observatoriet grundig. Nå kan endelig den første av de to nye antennene levere data regelmessig til det globale nettverket, på samme måte som den gamle antenna.

– Vi er nå oppe og står, og skal opprettholde parallell drift i to år for å få overført tidsserier over jordklodens bevegelser fra gammelt til nytt observatorium, sier Opseth.

Les også: Endelig drift i Ny-Ålesund

Karverket kartlegger også hvordan ny og gammel antenne beveger seg i forhold til hverandre i Ny-Ålesund, som er en utfordring i en tid med mye klimaendringer.

– Det er viktig å følge med på disse bevegelsene, og vi bruker GNSS-punkter, eller et satellittbasert kontrollnettverk rundt antennene for å finne ut om antennene er stabile, sier Opseth.

Når parallelldriften av gammelt og nytt observatorium er fullført skal den gamle antenna ved flystripa i Ny-Ålesund kobles fra nettverket og fjernes.

Del