Siste oppdatering

God deltakelse på årsmøtene i Trøndelag

Årsmøtene innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ble avviklet på Orkanger og i Steinkjer henholdsvis 5. og 7. mars. Møtene samlet totalt litt over 80 deltakere.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble et bredt utvalg av fagtema berørt.

Foredragene tok for seg problemstillinger knyttet til blant annet:

  • skråbildeerfaringer,
  • forebygging av skader p.g.a. flom og ekstremvær,
  • rapportering til nasjonalt register for luftfartshindre,
  • fellesløsninger i Norge digitalt,
  • erfaringer med FKB-ajourføring fra dronebilder og
  • kvalitetsforbedringer av matrikkelen

Som vanlig fikk representantene fra nettselskapene en egen parallellsesjon etter lunsj.

Nytt av året er at vi som oppfølging til FDV-årsmøtene legger opp til regionale fagtreff med kommunene og egne fagmøter med nettselskapene og vegpartene i fylket.

Hensikten med dette er å legge til rette for møteplasser med tanke på å øke samarbeidet mellom Norge digitalt partene i fylket for å oppnå målsettingene i fylkesgeodataplanen.

Del
XPPT