Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø. Vi er for tiden 10 ansatte. I tillegg er det to ansatte fra andre avdelinger/ seksjoner som har kontorplass i Tromsø. Se under for detaljer.

E-postadresser som gjelder plan- og matrikkelarbeid m.m. finner du nederst på siden.

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32 11 87 57/ 47 45 41 80 steinar.vaadal@kartverket.no
June Breistein Webredaktør, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 47 79 40 86 june.breistein@kartverket.no
Lena Birgitte Johansen Felles kartdatabase (FKB), Geovekst, lokal IT-ansvarlig 32 11 87 59 lena.birgitte.johansen@kartverket.no
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
Merethe Rødum Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV), ortofoto 32 11 87 56 merethe.rodum@kartverket.no
Simon Thaarup Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) Permisjon til 27.9.23 simon.thaarup@kartverket.no

 

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Astrid Serine Larsen Vetrhus Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32 11 80 92 astrid.vetrhus@kartverket.no
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32 11 80 85 bodil.borch.mietinen@kartverket.no
Steinar Ittelin Matrikkel 32 11 80 91 steinar.ittelin@kartverket.no
Markus Torstad Plan - og temadata, Tur- og friluftsruter 32 11 80 88 markus.torstad@kartverket.no

 

Ansatte i Kartverket med kontorsted i Tromsø-Romsa
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Trond Johannessen Landdivisjonen / Geoinfrastruktur 32 11 87 53 trond.johannessen@kartverket.no
Gjertrud Røyland Region og samfunnskontakt / Marked 51 85 87 54 gjertrud.royland@kartverket.no
Bente Helen Michelsen Eiendomsdivisjonen / Kundesenteret 32 11 86 36 bente.helen.michelsen@kartverket.no
Del