Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø. Vi er for tiden 10 ansatte.

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32118757 / 47454180 steinar.vaadal
June Breistein Webredaktør 32118086 june.breistein
Lena Birgitte Johansen Felles kartdatabase, Geovekst 32118759 lena.birgitte.johansen
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32118758 aud.kirsti.pedersen
Anne Kristine Eira Utsi Rådgiver fra Eiendomsdivisjonen; Matrikkel og stedsnavnavdelingen 32118762 anne.kristine.eira.utsi
Merethe Rødum Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, ortofoto 32118756 merethe.rodum

 

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Bength Eriksen Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32118089 bength.eriksen
Torhild Eriksen Felles kartdatabase, Forvaltning drift og vedlikehold, flybilder 32118082 torhild.eriksen
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32118085 bodil.borch.mietinen
Steinar Ittelin Matrikkel 32118091 steinar.ittelin
Markus Torstad Plan - og temadata 32118088 markus.torstad
Del