Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalg for Oslo og Viken fylker

Utvalget (PTU) skal arbeide med oppgaver knyttet til etablering, forvaltning og bruk av tematiske geodata og plandata.

Gjennomførte arrangement

I regi av PTU Oslo og Viken

Utvalget må ha særlig fokus på samspillet mellom aktørene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Flere av sakene kan ferdigbehandles i dette arbeidsutvalget, mens større og mer prinsipielle saker behandles av fylkesgeodatautvalget (FGU).

Plan- og temadatautvalget skal:

  • gi innspill til Geodataplanen
  • være forslagsstiller/ arbeidsutvalg til FGU der plan og temadata er i fokus
  • bistå kommuner som vil etablere plan og tematiske data
  • ta opp og følge opp faglige problemstillinger. Ved behov kan utvalget opprette egne arbeidsgrupper
  • utvalget bestemmer selv møtefrekvens, men det er viktig at det holdes kontinuitet i oppgavene.

Fokus skal være på tiltak, kurs, informasjon og teknisk/ innholdsfaglige utfordringer. Utvalget rapporterer til FGU.

PTU skal ha 2-4 møter i året, hvorav 1 møte legges rett i etterkant av FGU sitt vårmøte, og 1 møte legges rett i forkant av FGU sitt høstmøte. Eventuelt flere møter er opp til utvalget selv å bestemme tidspunkter for.

PTU har myndighet til å opprette arbeidsgrupper med representasjon som er fornuftig sett i forhold til de spesifikke oppgavene som skal løses. Utvalget er et underutvalg til Fylkesgeodatautvalget (FGU) for Oslo og Viken fylker og tar sikte på å ha 2 - 4 møter per år. Plan- og temadatautvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene.

 

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker
Part Navn Kommer fra Vara (kommunene)
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg (leder) Statsforvalteren i Oslo og Viken Jon Anders Anmarkrud
Kartverket Oslo og Viken Tom Joar Kristiansen (sekretariat) Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Irén Andersen (sekretariat) Kartverket Oslo og Viken  
Kommunene Tom-Erik Bakkely Aasheim Ringerike kommune   
Kommunene Elisabeth Bergström Fredrikstad kommune Erlend Torheim Bjelkarøy (Fredrikstad kommune)
Kommunene Kristin Tandberg Asker kommune Per Henning Bjerva (Vestby kommune)
Kommunene Ingunn Servold Ullensaker kommune Kjetil Hauger (Aurskog-Høland kommune)
Kommunene Sander Lilleslett Gol kommune Alexander Brodahl Moxnes (Hemsedal kommune)
Kommunene Gro Heidi Sommerstad Kongsberg kommune  
Kommunene Bernt Egil Tafjord Øvre Eiker kommune  
Kommunene Hilde Sørlie Bærum kommune  
Kommunene Trym Teigene Oslo kommune  
Statens vegvesen Atle Dale Moen Statens vegvesen Tu Anh Ngu
Viken Fylkeskommune Nadja Stumberg Viken Fylkeskommune  
Viken Fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund Viken Fylkeskommune  
Bane NOR - Bane NOR  
Del