Siste oppdatering

Plan- og temadatautvalg Oslo og Viken

Utvalget (PTU) skal arbeide med oppgaver knyttet til etablering, forvaltning og bruk av tematiske geodata og plandata.

Gjennomførte arrangement

I regi av PTU Oslo og Viken

Utvalget må ha særlig fokus på samspillet mellom aktørene på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Flere av sakene kan behandles ferdig i dette arbeidsutvalget. Større og mer prinsipielle saker behandles av fylkesgeodatautvalget (FGU).

Plan- og temadatautvalget skal:

  • gi innspill til Geodataplanen
  • være forslagsstiller/ arbeidsutvalg til FGU der plan og temadata er i fokus
  • bistå kommuner som vil etablere plan og tematiske data
  • ta opp og følge opp faglige problemstillinger. Ved behov kan utvalget opprette egne arbeidsgrupper

Fokus skal være på tiltak, kurs, informasjon og teknisk/ innholdsfaglige utfordringer. Utvalget rapporterer til FGU.

PTU har 2-4 møter i året. Et i etterkant av FGU sitt vårmøte, og et i forkant av FGU sitt høstmøte. Det er opp til utvalget å bestemme ev. andre møter.

PTU kan opprette arbeidsgrupper med relevant representasjon som er fornuftig i forhold til spesifikke oppgaver. Utvalget er et underutvalg til Fylkesgeodatautvalget (FGU) for Oslo og Viken. PTU består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene.

 

Medlemmer i Plan- og temadatautvalget for Oslo og Viken fylker
Part Navn Kommer fra Vara (kommunene)
Statsforvalteren i Oslo og Viken Jette Blomsterberg (leder) Statsforvalteren i Oslo og Viken Jon Anders Anmarkrud
Kartverket Oslo og Viken Tom Joar Kristiansen (sekretariat) Kartverket Oslo og Viken  
Kartverket Oslo og Viken Irén Andersen (sekretariat) Kartverket Oslo og Viken  
Kommunene Tom-Erik Bakkely Aasheim Ringerike kommune   
Kommunene Elisabeth Bergström Fredrikstad kommune Erlend Torheim Bjelkarøy (Fredrikstad kommune)
Kommunene Kristin Tandberg Asker kommune Per Henning Bjerva (Vestby kommune)
Kommunene Ingunn Servold Ullensaker kommune Kjetil Hauger (Aurskog-Høland kommune)
Kommunene Sander Lilleslett Gol kommune Alexander Brodahl Moxnes (Hemsedal kommune)
Kommunene Gro Heidi Sommerstad Kongsberg kommune  
Kommunene Bernt Egil Tafjord Øvre Eiker kommune  
Kommunene Hilde Sørlie Bærum kommune  
Kommunene Trym Teigene Oslo kommune  
Statens vegvesen Atle Dale Moen Statens vegvesen Tu Anh Ngu
Viken Fylkeskommune Nadja Stumberg Viken Fylkeskommune  
Viken Fylkeskommune Ingrid Falkflaug Misund Viken Fylkeskommune  
Bane NOR - Bane NOR -
Del