Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodataplanen for Vestfold og Telemark fylke inneholder strategiske valg for kommende år og i fireårsperioden.

Fokusområder og satsinger i planperioden 2020 - 2023

  • Sikre oppdaterte FKB-data gjennom fotogrammetriske kartleggingsprosjekter, løpende ajourføring og forvaltning i Sentral Felles Kartdatabase
  • Innføring av Sentral lagring av FKB-Vegnett
  • Opprette NVDB Brukerforum med fokus på bruk av vegdata i kommunene
  • Kvalitetsheving av FKB-ledning, bl.a. gjennom Arbeidsgruppe Ledning
  • Sikre god informasjon og forvaltning av NRL i henhold til luftfartshinderforskrift § 2.3 når den blir vedtatt
  • Få etablert fullverdig digitalt planregister for samtlige kommuner
  • Synkronisering av kommune-/ kommunedelplaner for samtlige kommuner
  • Registrering av kommunale DOK tilleggsdata
  • Kvalitetsheving av datasettet tur- og friluftsruter
  • Kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen gjennom oppdrag fra prosjektet Masterplan matrikkel

2020-2023

Del