Siste oppdatering

Teknisk håndbok for NGIS-plattformen

Denne håndboken tar for seg den tekniske delen av NGIS. NGIS er en felles plattform for forvaltning av geodata som kommer fra ulike dataeiere, brukere og systemeiere.