Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Erklæring om arealoverføring

Dette skjemaet skal fylles ut ved arealoverføring mellom to eiendommer som har forskjellige hjemmelshavere i grunnboken.

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i punktlisten nedenfor.

Du kan laste ned skjemaet også fylle det ut på skjermen, eller du kan skrive det ut, og fylle ut med penn.

Du må alltid skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du gir det til kommunen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing, sammen med eventuelle andre vedlegg og melding fra matrikkelen.

Veiledning utover det du finner nedenfor, får du hos kommunen hvor eiendommen ligger.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Side 1

Side 2

Side 3

Ofte stilte spørsmål

Share