Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Rogaland

Kartverket Rogaland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Stavanger.

Kontakt oss

Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 10,
4021 Stavanger

Postadresse
Kartverket Rogaland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Rogaland,
Postboks 699,
4003 Stavanger

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

NVDB fagdag

NVDB Brukerforum er oppretta for Rogaland, og me startar opp med ein digital fagdag.

View More Events

Nyheter

NVDB brukerforum er oppretta

Forumet skal være ein møteplass kor kommunane i Rogaland tar opp felles utfordringar i arbeidet med forvalting av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Nye kartdata i Sandnes

Sandnes kommune har fått nye ortofoto og kartdata frå fjorårets Geovekst-prosjekt.

Ny Fylkesgeodataplan for Rogaland

Fylkesgeodataplanen 2021 - 24 med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Rogaland fylke 13. oktober 2020. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

View More Articles
Share