Siste oppdatering

Innføring av to-faktor-autentisering på matrikkelen

I løpet av kort tid vil Kartverkets matrikkelklient ta i bruk ID-porten ved pålogging til klienten. Planlagt produksjonssetting er tirsdag 14. september.

Bakgrunnen for denne endringen er at man i moderne sikkerhetsarkitektur har to-faktor-autentisering (2FA) som et krav. To-faktor-autentisering er et sikkerhetstiltak som legger på et ekstra lag med sikkerhet i tillegg til passord, slik at kun autoriserte brukere får tilgang til sine kontoer. Kartverket som statlig aktør er pålagt å benytte ID-porten. Dette er en statlig felleskomponent levert av Digitaliseringsdirektoratet. Ved innlogging med ID-porten vil brukere benytte et passord og en kode fra en kodebrikke eller en godkjenningsapp på mobiltelefon.

Løsningen vil bli først tatt i bruk ved innlogging til Kartverkets egen matrikkelklient

To-faktor-autentisering blir i første omgang innført på vår egen brukerløsning (klient). Brukere av Kartverkets matrikkelklient vil i en overgangsperiode kunne benytte vanlig brukernavn og passord eller innlogging via ID-porten. Etter at denne perioden er over, vil det bli kun mulig å benytte innlogging via ID-porten.

Se Veiledning – Nedlasting av Matrikkelklient (PDF) og Veiledning - Innføring av ID-porten (PDF).

Løsningen vil bli implementert på eksterne klientløsninger og programvarebrukere etter en overgangsperiode

Innføring av to-faktor-autentisering vil foreløpig ikke berøre brukere som benytter programvare fra andre leverandører enn Kartverket, og heller ikke brukere som ikke er tilknyttet en person (programvarebrukere).

I hovedsak oppdateres matrikkelen med eksterne klientløsninger, dvs. brukerløsninger som benytter programvare utviklet av eksterne leverandører/samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne våre på matrikkelen er Norconsult og Norkart. Disse må også utvikle tilsvarende løsninger med hensyn til to-faktor-autentisering for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav. Derfor vil det være en overgangsfase som er den perioden som klienten vår har mulighet for logge seg på med to påloggingsmetoder, ID-porten og/eller bruker og passord. Overgangsfasen vil gjelde inntil alle eksterne oppdateringsklienter er over på ny løsning.

Del