Siste oppdatering

Bestill kopi av tinglyst dokument

For å se innholdet i dokumentet som er tinglyst, for eksempel skjøte eller vegrett, kan du bestille dokumentet fra Kartverket.

Når du bestiller et tinglyst dokument vil du få tilsendt en attestert kopi. Det koster 240 kroner for hver kopi.

Dokumentinformasjon

Dersom du skal bestille en kopi av et tinglyst dokument trenger du dokumentnummeret. Dokumentnummeret kan du finne på grunnboksbladet til eiendommen. Grunnboksbladet finner du i visningstjenesten Se eiendom. Her kan du søke frem eiendommen og velge «Vis Grunnboken» (grønn boks ved siden av kartutsnittet). Du må logge inn i ID-Porten. Du får åpne en PDF-fil som viser «Hjemmel til eiendomsrett», «Heftelser» og «Grunndata».

Eksempel-Doknr.jpg
EKSEMPEL: Slik er dokumentene presentert på grunnboksutskriften du finner i Se eiendom.

Gå til Se eiendom for å søke på adresse.

Kartverket har ikke kopi av alle tinglyste dokumenter

Av ulike grunner mangler Kartverket kopier av noen tinglyste rettsstiftelser.

Les mer om hvilke dokumenter som ikke kan bestilles.

Dokumenter tinglyst før 1951

Kopier av dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet og kan ikke bestilles hos Kartverket. Disse dokumentene blir digitalisert og tilgjengeliggjort på Digitalarkivets nettside. Du må henvende deg til Digitalarkivet for å få tilsendt en kopi av et gammelt tinglyst dokument.

Dokumentet blir sendt til deg i posten

En kopi av tinglyst dokument er bare regnet som bekreftet når den er attestert av Kartverket. Vi kan derfor ikke sende bestilte kopier på e-post.

Vilkår

Kostnader

Prisen på bekreftede utskrifter er regulert i forskrift om gebyr for tinglysing m.m. § 5, hvor den fastsettes til 240 kroner per utskrift. Det beregnes ikke merverdiavgift for bekreftede utskrifter. Det beregnes heller ikke frakt.

Levering

Vi skriver ut dokumentet og sender den første arbeidsdag etter at bestillingen er mottatt. Kartverket sender alle utskrifter med Posten. Normal leveringstid er omlag en uke fra bestillingstidspunktet.

Angrefrist for bekreftede utskrifter

Bekreftede utskrifter går ikke under kategorien "Forbrukerkjøp", og det er dermed ikke noen angrefrist på disse produktene slik man vanligvis har for handel på nett. Skjema for angrefrist er derfor ikke tilgjengelig på sidene slik det normalt ville vært.

Reklamasjon

Det er anledning til å klage på mottatt utskrift. Du kan klage på utskriftens kvalitet eller feil ved levering som ikke skyldes at du har bestilt feil produkt.
En reklamasjon sendes til: kundesenter@kartverket.no
Husk å merke e-posten med ordrenummeret som er oppgitt på første side av utskriften.

Gå videre til bestillingsskjema

Del
XPPT