Hopp til innhold

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nynorsk

Dette skjemaet skal nyttast ved krav om oppmålingsforretning etter matrikkellova, men som er unntatt byggesaksbehandling. For krav om oppmålingsforretning som skal følgje byggesaksbehandling, viser vi til skjema for søknadspliktige tiltak.

Last ned skjema