Hopp til innhold

Arealoverføring - bokmål

Dette skjemaet skal fylles ut ved arealoverføring mellom to eiendommer som har forskjellige hjemmelshavere i grunnboken.

Les mer om tinglysing av arealoverføring. 

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Du må skrive ut skjemaet og signere med penn i signaturfeltet før du gir det til kommunen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing, sammen med eventuelle andre vedlegg og melding fra matrikkelen.

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om arealoverføring.

Rundskriv for Tinglysing kapittel 14.5 – Særlige problemstillinger knyttet til tinglysing av arealoverføring.

KonsesjonHusk å kontrollere om arealoverføringen krever dokumentasjon av konsesjonsforholdet.

Dette skjemaet skal fylles ut ved overføring av areal mellom to eiendommer som har forskjellige tinglyste hjemmelshavere i grunnboken. Hvis grunnbokshjemmelen er lik på begge eiendommene er det ikke nødvendig å fylle ut skjemaet.

Ferdig utfylt skjema leverer du til kommunen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing, sammen med endringsmelding fra matrikkelen (melding til tinglysing) og eventuelle andre vedlegg.

Les mer om hvilke dokumenter som skal sendes til tinglysing ved arealoverføring.

Veiledning til utfylling av skjema

SIDE 1

Til punkt 1 – Matrikkelenheten

Avgivende matrikkelenhet, er den eiendommen som gir areal fra seg. Mottakende matrikkelenhet er den eiendommen som får lagt til areal.

Oppgi arealet / volumet i m2/m3 Oppgi størrelsen på arealet som overføres.

Omfatter overdragelsen ideell andel i et tinglyst realsameie eller jordsameie? Kryss av det som passer. Les om realsameie og jordsameie i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 13.

Beskaffenhet. Kryss av for om arealet som overføres er bebygd eller ubebygd.
Les mer om konsesjon.

Bruk av areal/volum.Kryss av det som passer.

Type bolig. Kryss av det som passer.

Til punkt 2 – Kjøpesum

Fyll ut alle feltene. Kjøpesummen er det vederlaget som mottakeren betaler for eiendommen. Vederlaget vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån og lignende. Oppgi den totale verdien av vederlaget i kroner. Hvis overdragelsen er en gave kan du skrive kr. 0,-.

Omsetningstype. Kryss av det som passer.

Til punkt 3 – Avgiftsgrunnlag

Beløpet som står i dette feltet utgjør avgiftsgrunnlaget for beregning av dokumentavgift. Dette er arealets salgsverdi, også kalt markedsverdi, med andre ord den summen som arealet ville ha kunne blitt solgt for på det frie markedet på tinglysingstidspunktet.

Dersom du har krav på fritak for dokumentavgift må du oppgi paragrafen som hjemler fritaksregelen. Skriv også noen stikkord om hva det gjelder, og legg ved nødvendig dokumentasjon. Les mer om dokumentavgift og hvilke fritak som finnes.

SIDE 2

Til punkt 4 – Erklæring om sivilstand m.v. for grunneier til den avgivende matrikkelenheten

Kryss av for det som passer. Hvis arealet som overdras brukes som felles bolig for ektefeller eller registrerte partnere må ektefellen eller partneren samtykke til overdragelsen. Dette står i ekteskapsloven § 32. Et eventuelt samtykke skal påføres i et eget felt under grunneiers underskrift i punkt 5.

Til punkt 5 – Underskrifter og bekreftelser fra grunneier til den avgivende matrikkelenhet

Den som har grunnbokshjemmel til den eiendommen som gir fra seg areal skal signere her. Man kan også bruke fullmakt. Les mer om signatur ved tinglysing.

Ektefelles/registrert partners underskrift. Fylles ut dersom overdragelsen gjelder felles bolig, jf. punkt 4.

Vitner. Her skal den eller de som opptrer som vitner signere. Les mer om hvem som kan være vitner ved tinglysing.

Til punkt 6 – Underskrift fra grunneier(e) til den mottakende matrikkelenheten

Underskriften til grunneieren som tar i mot et areal trenger ikke å bevitnes, det er heller ikke krav til ektefelles samtykke.

SIDE 3

Til punkt 7 og 8

Fyll ut side 3 dersom den avgivende og/eller den mottakende eiendommen er bortfestet i sin helhet.

Alle sidene av skjemaet skal sendes inn til tinglysing, også når side 3 ikke er fylt ut.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no