Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 2. mai i år viser følgende:

  • 77 kommuner har full dekning av vegadresser, og 104 kommuner har 99 - 100% dekning .
    I praksis har 181 kommuner full dekning.
  • 117 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 98,9% vegadresser)
  • 92,93% vegadresser i landet
  • 5 kommuner helt uten vegadresse
  • 3,21% av boligene mangler vegadresse
  • 22,93% av hyttene mangler vegadresse
  • 83 035 personer uten vegadresse

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke per 2. mai i 2018

Klikk her for å se diagram, landsoversikt.

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkel-adresser I prosent
Total 2 444 496 2 271 730 92,93% 172 766 7,07%
01 ØSTFOLD 136 042 134 009 98,51% 2 033 1,49%
02 AKERSHUS 214 029 212 207 99,15% 1 822 0,85%
03 OSLO 99 698 99 527 99,83% 171 0,17%
04 HEDMARK 137 722 132 760 96,40% 4 962 3,60%
05 OPPLAND 156 699 149 305 95,28% 7 394 4,72%
06 BUSKERUD 164 528 143 447 87,19% 21 081 12,81%
07 VESTFOLD 111 828 111 214 99,45% 614 0,55%
08 TELEMARK 112 391 107 350 95,51% 5 041 4,49%
09 AUST-AGDER 75 085 70 300 93,63% 4 785 6,37%
10 VEST-AGDER 97 400 89 473 91,86% 7 927 8,14%
11 ROGALAND 194 928 187 825 96,36% 7 103 3,64%
12 HORDALAND 218 348 210 699 96,50% 7 649 3,50%
14 SOGN OG FJORDANE 67 248 47 373 70,45% 19 875 29,55%
15 MØRE OG ROMSDAL 135 369 121 022 89,40% 14 347 10,60%
18 NORDLAND 150 239 123 030 81,89% 27 209 18,11%
19 TROMS 89 212 81 088 90,89% 8 124 9,11%
20 FINNMARK 50 582 36 597 72,35% 13 985 27,65%
50 TRØNDELAG 232 407 213 764 91,98% 18 643 8,02%

 


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoAdresser totaltMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 97,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.