Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 4. september i år viser følgende:

  • 79 kommuner har full dekning av vegadresser, og 105 kommuner har 99 - 100% dekning
    I praksis har 184 kommuner full dekning
  • 123 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 98,9% vegadresser)
  • 93,53 % vegadresser i landet
  • 3 kommuner helt uten vegadresse

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke per 4. september i 2018

Fylke Adresser totalt Vegadresser I prosent Matrikkeladresser I prosent
Total 2 451 912 2 293 386 93,53% 158 526 6,47%
01 ØSTFOLD 136 432 134 685 98,72% 1 747 1,28%
02 AKERSHUS 214 754 213 017 99,19% 1 737 0,81%
03 OSLO 100 565 100 344 99,78% 221 0,22%
04 HEDMARK 138 049 133 171 96,47% 4 878 3,53%
05 OPPLAND 157 101 149 944 95,44% 7 157 4,56%
06 BUSKERUD 165 317 146 735 88,76% 18 582 11,24%
07 VESTFOLD 112 004 111 391 99,45% 613 0,55%
08 TELEMARK 112 764 108 070 95,84% 4 694 4,16%
09 AUST-AGDER 75 246 70 475 93,66% 4 771 6,34%
10 VEST-AGDER 97 691 90 334 92,47% 7 357 7,53%
11 ROGALAND 195 297 188 345 96,44% 6 952 3,56%
12 HORDALAND 218 959 211 583 96,63% 7 376 3,37%
14 SOGN OG   FJORDANE 67 685 52 413 77,44% 15 272 22,56%
15 MØRE OG   ROMSDAL 135 829 121 904 89,75% 13 925 10,25%
18 NORDLAND 150 359 126 848 84,36% 23 511 15,64%
19 TROMS 89 445 81 777 91,43% 7 668 8,57%
20 FINNMARK 50 623 36 635 72,37% 13 988 27,63%
21 SVALBARD 777 776 99,87% 1 0,13%
50 TRØNDELAG 233 015 214 939 92,24% 18 076 7,76%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent   vegadresser Kommuner   med kun matrikkeladresser
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.