Status vegadresser i kommunane

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne frem – for oss alle. 

Se vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

En oversikt 26. mars i år viser følgende:

  • 76 kommunar har full dekning av vegadresser
  • 216 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90 og 99,9% vegadresser)
  • 92,55% vegadresser i landet
  • 5 kommuner helt uten vegadresse
  • 3,21% av boligene mangler vegadresse
  • 22,93% av hyttene mangler vegadresse
  • 91 554 personer uten vegadresse

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial. (3 ganger i året).

Status vegadresser i fylkene

Nedenfor ser du en oversikt for vegadresser og matrikkeladresser i hvert fylke pr. 26. mars i 2018

Klikk her for å se diagram, landsoversikt.

Fylke Adresser totalt Veg-adresser I prosent Matrikkel-adresser I prosent
Total 2 442 513 2 260 660 92,55% 181 853 7,45%
01 ØSTFOLD 135 926 133 721 98,38% 2 205 1,62%
02 AKERSHUS 213 898 212 028 99,13% 1 870 0,87%
03 OSLO 99 611 99 446 99,83% 165 0,17%
04 HEDMARK 137 652 130 157 94,56% 7 495 5,44%
05 OPPLAND 156 519 149 164 95,30% 7 355 4,70%
06 BUSKERUD 164 368 142 715 86,83% 21 653 13,17%
07 VESTFOLD 111 672 111 060 99,45% 612 0,55%
08 TELEMARK 112 263 107 108 95,41% 5 155 4,59%
09 AUST-AGDER 75 016 70 136 93,49% 4 880 6,51%
10 VEST-AGDER 97 346 89 036 91,46% 8 310 8,54%
11 ROGALAND 194 802 187 634 96,32% 7 168 3,68%
12 HORDALAND 218 191 210 314 96,39% 7 877 3,61%
14 SOGN OG FJORDANE 67 151 46 262 68,89% 20 889 31,11%
15 MØRE OG ROMSDAL 135 154 120 433 89,11% 14 721 10,89%
18 NORDLAND 150 215 122 696 81,68% 27 519 18,32%
19 TROMS 89 176 80 023 89,74% 9 153 10,26%
20 FINNMARK 50 567 36 551 72,28% 14 016 27,72%
21 SVALBARD 741 740 99,87% 1 0,13%
50 TRØNDELAG 232 245 211 436 91,04% 20 809 8,96%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoAdresser totaltMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 97,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser hvor mange vegadresser det er pr. postnummer. Virksomheter kan for eksempel benytte dette for å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på nettsiden til Bring.