Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status vegadresser

Andelen vegadresser fortsetter å øke og er nå 97,92 %. De fleste steder vi oppholder oss har med det, en vegadresse. Vegadresser gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Kommunene i Norge har sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. En oversikt pr. 1. september 2022 viser følgende tall:

  • 75 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 119 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
  • 119 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,00 og 98,99 % vegadresser).
  • Kun 2 kommuner har mindre enn 50 % vegadresser.
  • Det er 97,92 % vegadresser i landet.

På nettsidene våre kan du selv ta ut matrikkelrapporter, blant annet status for adresser som vises både på nasjonalt nivå og pr. fylke. Rapportene oppdateres hver måned, de kan lastes ned gratis og lagres av den enkelte. Du kan laste ned rapportene her.

Her ser du en oversikt som viser vegadressestatus for hele landet, fra 2006 og fram til 3. januar 2022.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent vegadresser Kommuner med kun matrikkeladresser
03.01.2022 2 522 206 60 806 2 461 400 97,59 0
04.01.2021 2 499 605 75 102 2 424 503 97,00 0
13.01.2020 2 481 897 98 696 2 383 201 96,02 0
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Share
XPPT