Siste oppdatering

Status vegadresser

Andelen vegadresser er økende. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Status vegadresser i kommunene

De siste årene har kommunene i Norge sett viktigheten av å innføre vegadresser, ikke bare på boliger - men også på fritidsboliger i fjellet, ved sjøen og på øyer. En oversikt pr. 1. september 2021 viser følgende tall:

  • 74 kommuner har 100 % dekning av vegadresser, og 113 kommuner har 99,00-99,99 % dekning.
  • 118 kommuner nærmer seg full dekning (mellom 90,00 og 98,99 % vegadresser).
  • 4 kommuner har mindre enn 50 % vegadresser.
  • Det er 97,44 % vegadresser i landet.
  • Ingen kommuner er helt uten vegadresse.

Kartverket følger nøye med på utviklingen i adressearbeidet. Nettsidene våre blir derfor oppdatert med nye statusoversikter hvert tertial (tre ganger i året).

Status i kommunene


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i mange år jobbet for at flere skal få vegadresser. Etter hvert er matrikkeladresser byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten under viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

Dato Adresser totalt Matrikkel-adresse Vegadresse Prosent vegadresser Kommuner med kun matrikkeladresser
04.01.2021 2 499 605 75 102 2 424 503 97,00 0
13.01.2020 2 481 897 98 696 2 383 201 96,02 0
04.01.2019 2 458 673 142 983 2 315 690 94,18 2
03.01.2018 2 436 641 195 681 2 240 960 91,97 6
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, unntatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte, ikke er med i oversikten.

Del