Siste oppdatering

Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Som Kartverket har informert om tidligere vil nettadressene til matrikkelens testmiljøer bli endret 20. mai 2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet.

Kartverket vil derfor minne alle brukerne av matrikkelens testmiljøer, om at dagens nettadresser vil bli endret. De nye adressene må tas i bruk for å få tilgang til testmiljøene etter dette tidspunktet. Den enkelte må sørge for at denne informasjonen blir distribuert videre internt i sin organisasjon.

Disse endringene vil ikke påvirke produksjonsmiljøet.

Nedenfor følger en oversikt over URL-endringene til matrikkelens testmiljøer:

Gammel URL

Ny URL etter 20. mai

https://www.test.matrikkel.no

https://prodtest.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7002

https://hotfix.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7004

https://betatest.matrikkel.no

https://kurs.matrikkel.no:7004

https://kommunetest.matrikkel.no

 

Påloggingsvinduene til testmiljøene etter 20. mai 2021:

Skjermbilde av påloggingsvindu

Påloggingsvindu Prodtest

" width=

Påloggingsvindu Hotfix

 

" width=

Påloggingsvindu Betatest

" width=

Påloggingsvindu Kommunetest

Del
XPPT