Siste oppdatering

Hva vi tilbyr våre ansatte

Våre medarbeidere kommer fra ulike land, har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og finnes i alle aldre og kjønn. 

Søk Finn din neste drømmejobb!

På jobbjakt? Sjekk våre utlyste stillinger.

Finn ledig stilling

Som statlig etat skal vi sørge for at du får ryddige arbeids- og tjenesteforhold, slik det er regulert i lov- og avtaleverk. Vi er også en IA-virksomhet, som betyr at vi legger forholdene til rette slik at alle skal få kunne jobbe med meningsfylte oppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø uansett forutsetninger.

Dette tilbyr vi:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Pensjonsforsikring med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Sommertid fra mai til september
 • Kantine med varierte menyer
 • Treningstilbud og sosiale møteplasser
 • Eget bedriftsidrettslag, som arrangerer ski- og sykkeldag, samt deltakelse i Holmenkollstafetten
 • Tilbud om kursing gjennom kartverksskolen, som er intern kursarrangør
 • Lønn innenfor sentrale rammer og tilpasninger. 

Vi er en fremtidsrettet og innovativ organisasjon, hvor våre ansatte spiller en nøkkelrolle. Våre ansatte er kreative og nytenkende og bidrar til et godt arbeidsmiljø. 

Likestillingsplan – Gender Equality Plan 2022

Mangfoldet i Kartverket er en viktig merverdi og bidrar til en spennende og trivelig arbeidsplass. Likestillingsplanen til Kartverket beskriver vår målsetting for å ivareta og styrke mangfold, inkludering og likestilling.

Del
XPPT