Siste oppdatering

Våre forventninger til deg som medarbeider

Vi forventer mye, men til gjengjeld stiller Kartverket med meningsfylte oppgaver, faglige utfordringer, spennende møter med eksterne samarbeidsparter og ikke minst et veldig godt arbeidsmiljø!

Søk Finn din neste drømmejobb!

På jobbjakt? Sjekk våre utlyste stillinger.

Finn ledig stilling

Verdiene våre gir både ledere og medarbeidere en felles plattform å handle ut i fra. Verdiene skal prege våre handlinger, vise vei for måten vi opptrer på og ligge til grunn for hvordan omverdenen oppfatter oss.
Kartverket ønsker ansvarsfulle og rause medarbeidere som handler i samsvar med våre kjerneverdier:

 • Inkluderende
 • Kompetent
 • Åpen
 • Pålitelig
 • Engasjert

For å leve opp til kjerneverdiene forventes det at vi:

Oppnår resultater

 • Tar ansvar for våre arbeidsoppgaver og fullfører med riktig kvalitet til avtalt tid
 • Bidrar til forbedringer og konstruktive løsninger

Utvikler oss

 • Er åpne og positive til de endringer virksomheten og omverdenen krever
 • Tar ansvar for egen utvikling, deler kunnskaper og erfaringer med våre kollegaer

Er delaktige

 • Samarbeider, utvikler gode relasjoner og bidrar til fellesskap og godt arbeidsmiljø
 • Er tydelig i vår kommunikasjon

Våre ledere skal være rollemodeller for våre medarbeidere. Vi følger lederprinsippene til staten, slik de fremkommer i lederplakaten: God ledelse i staten (difi.no)

Del
XPPT