Siste oppdatering

Ansatte Kartverket Vestfold og Telemark

Kartverket Vestfold og Telemark har for tiden 8 ansatte. Vi har kontorsted i Skien. Se under for detaljer.

Ansatte ved Kartverket Vestfold og Telemark
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Jon Arne Trollvik Fylkeskartsjef 32 11 84 37 jon.arne.trollvik@kartverket.no
Leif Kåre Knutsen Nestleder, FKB, Plandata, NRL 32 11 85 66 leif.kare.knutsen@kartverket.no
Torunn Roligheten Alme Matrikkel, stedsnavn 32 11 85 60 torunn.roligheten.alme@kartverket.no
Arnulf Haugland Matrikkel, flybildearkiv 32 11 85 65 arnulf.haugland@kartverket.no
Arnleif Bjørstad FKB, IT-drift 32 11 85 61 arnleif.bjorstad@kartverket.no
Monika Weissschnur FKB, Kart-AI og beredskaps-GIS 32 11 85 62 monika.weissschnur@kartverket.no
Kjetil Waal Geovekst, Felles Kartdatabase FKB, 32 11 85 68 kjetil.waal@kartverket.no
Jørgen Paus Felles Kartdatabase (FKB) 32 11 85 72 jorgen.paus@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, ND = Norge digitalt, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Del
XPPT