Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har kontorsted i Trondheim og Steinkjer. Vi er for tiden 15 ansatte. I tillegg er det ansatte i andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass ved våre kontorsteder. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Trøndelag: trondelag@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Trøndelag
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Lars Mardal Fylkeskartsjef 32 11 87 89 /
95 16 92 44
lars.mardal@kartverket.no
Alf Egil Aaberge Geovekst, Norge digitalt 32 11 87 94 alf.egil.aaberge@kartverket.no
Anders Østeraas Matrikkel, Tilsyn, Riksgrenseoppgang Norge-Sverige og Norge-Finland 32 11 84 95 anders.osteraas@kartverket.no
Ann-Kristin Engan Matrikkel, Adressering, Felles Kartdatabase 32 11 87 95 ann-kristin.engan@kartverket.no
Berit Nordtug Arealplan, Temadata, Plan 5.0 32 11 84 89 berit.nordtug@kartverket.no
Berit Sandnes Stedsnavn, Navneansvarlig, Sentralt stedsnavnregister (SSR), Prosjektarbeid i SSR 32 11 87 82 berit.sandnes@kartverket.no
Brit Ingunn Wennberg Fagkoordinator for Felles Kartdatabase, Geovekst, Arealplan 32 11 87 93 brit.ingunn.wennberg@kartverket.no
Jens Kristian Hvalgård Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell, Vegnett og Felles kartdatabase 32 11 84 82 jens.kristian.hvalgard@kartverket.no
John Thomas Aalstad Fagkoordinator Matrikkel, Tilsyn, Adressering 32 11 87 92 john.thomas.aalstad@kartverket.no
Jon Endre Kirkholt Fagkoordinator for Norge digitalt, Geovekst, Fysak-utvikling 32 11 84 87 jon.endre.kirkholt@kartverket.no
Lars Ove Lehn Felles kartdatabase, Geovekst, Temadata, DOK 32 11 84 88 lars.ove.lehn@kartverket.no
Lillbjørg Leirbekkhei Felles kartdatabase, Vegnett, Adressering 32 11 84 84 lillbjorg.leirbekkhei@kartverket.no
Liv Trongmo Hognes Fagkoordinator for Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell 32 11 84 94 liv.trongmo.hognes@kartverket.no
Olav Jenssen Matrikkel, Tilsyn, Fysak-utvikling 32 11 84 86 olav.jenssen@kartverket.no
Synne Rudsar Arealplan, temadata, Norge digitalt 32 11 87 88 synne.rudsar@kartverket.no

 

Ansatt i Sjødivisjonen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Hilde Sande Borck Sjødivisjonen Oseanografi 51 85 88 25 hilde.sande.borck@kartverket.no

 

Ansatt i Kartverket Nordland med kontorplass i Steinkjer
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV 32 11 87 73 erik.rostad@kartverket.no

 

Ansatt i Infrastrukturavdelingen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Bernt Audun Strømsli Infrastrukturavdelingen 32 11 87 84 / 93 60 34 25 bernt.audun.stromsli@kartverket.no

 

Engasjert i Eiendomsdivisjonen med kontorplass i Trondheim
Navn Tilhørighet / Arbeidsområde Telefon E-post
Åsmund Christenson Stedsnavn, Sentralt Stedsnavnregister (SSR) 32 11 87 81 asmund.christenson@kartverket.no
Del
XPPT