Nødplakaten er utskrift av ein "plakat" som alle kan lage på PC-en sin. Utskrifta inneheld den nøyaktige geografiske posisjonen for den staden du vel å lage nødplakat for.

Lag nødplakat

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage sin eigen nødplakat på PC-en. Slik gjer du det:

  1. Klikk deg inn på Kartverkets noregskart (lenke lenger nede på sida)
  2. Zoom deg inn i kartet (eller bruk søkefeltet) og klikk på den eksakte staden du vil markere, til dømes hytta di
  3. Vel "Lag nødplakat" i menyen som dukkar opp og godta vilkåra
  4. Gi punktet ditt eit namn (til dømes "Hytta vår" og vel rett stadnamn
  5. Huk av at rett stadnamn er vald og klikk på "Last ned"
  6. Du får no ei pdf-fil som du kan ta utskrift av
  7. Heng utskrifta opp ein stad ho er lett å finne

Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

Gå til norgeskart.no

Nødplakaten og nødetatane

Kartverket har utvikla nødplakaten i samarbeid med hovudredningssentralane og nødetatane.

Kartverket har ansvaret for datagrunnlaget, stadnamna, karta og teknologien bak.

I ein krisesituasjon der det er nødvendig med akutthjelp frå politi, brannvesen eller ambulanse, kan ein nødplakat vere avgjerande for at hjelpa kjem raskt nok fram.

Nødplakat på hytta

Nødetatane opplever ofte at folk som kontakter dei, ikkje klarer å forklare godt nok kor dei er. Spesielt gjeld det om dei ringjer frå ei hytte.

Har du ein nødplakat lett tilgjengeleg på hytta, kan du lett formidle kor redningsmannskapa kan finne deg.

I tillegg til å henge ein nødplakat på innsida av hytta, kan det være ein idé å henge ei utskrift også på utsida, slik at forbipasserande kan bruke plakaten til å skaffe hjelp. 

Vegadresser

Det kan òg vere lurt å ha ein nødplakat heime i stova. Mange har framleis ikkje vegadresse heime, og fram til dette kjem på plass, er nødplakaten grei å ha.

Om Kartverkets arbeid for å skaffe vegadresse til alle