Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Samlivsbrudd mellom samboere

Dersom en av samboerene skal overta deler av eiendommen i forbindelse med et samlivsbrudd kan det utløse dokumentavgift ved tinglysing.

Overføre fast eiendom ved samlivsbrudd

Dersom du skal overføre en eller flere faste eiendommer i forbindelse med samlivsbrudd, må du fylle ut et skjøte.

Overføring i løpet av samboerskapet

Dersom overdragelsen ikke gjelder samlivsbrudd kan du lese mer i denne artikkelen.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Dokumentavgift

Ved samlivsbrudd kan du kreve fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig, dersom visse vilkår er oppfylt. Dersom du skal overføre fritidsbolig eller annen eiendom er det ikke fritak for dokumentavgift.

Nedenfor finner du vilkårene for å kreve fritak for dokumentavgift. Dersom dere ikke oppfyller noen av kravene, må du betale dokumentavgift av den delen av eiendommen som overføres.

 1. Felles folkeregistrert adresse

  Samboere som har hatt felles folkeregistrert adresse i to år eller mer kan kreve fritak for dokumentavgiften. Det er ikke et krav at dere har bodd på den samme adressen hele toårsperioden, dere kan ha flyttet fra en bolig til en annen.

 2. Felles barn

  Samboere som har, har hatt, eller venter barn kan be om fritak for dokumentavgift. Om dere venter barn må dere legge ved legeattest.

  Det er ikke et krav at dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse i to år hvis dere har felles barn. Det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.

Utfylling av punkt 2 og 3 i skjøtet

Kjøpesum

Når du overtar samboerens del av eiendommen skal du skrive hvor mye du betaler for den delen du overtar. Du skal ikke skrive hvor mye som ble betalt for eiendommen når dere kjøpte den sammen.

Kjøpesummen vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån. Dersom du for eksempel tar over lånet til din tidligere samboer, vil dette være en del av kjøpesummen. Innbo, bil eller annet løsøre skal ikke være en del av kjøpesummen.

Dersom du kjøper ut tidligere samboer med en gitt sum og tar på deg samboerens del av lånet, må du skrive det som en samlet sum.

Salgsverdi/avgiftsgrunnlag

Hovedregelen er at dere må betale dokumentavgift ved overføring av fast eiendom. Dersom dere overfører felles bolig kan dere ha fritak for dokumentavgift. Det er ikke fritak dersom du overfører en fritidseiendom, eller en annen type eiendom som ikke er felles bolig.

 • Dersom det er fritatt for dokumentavgift fordi dere har felles barn, kan du skrive "Fritak ved samlivsbrudd jf. dokumentavgiftsloven § 8, på grunn av felles barn".

 • Er fritaketsgrunnen felles folkeregistrert adresse i to år eller mer før samlivsbruddet, kan du for eksempel skrive "Fritak ved samlivsbrudd jf. dokumentavgiftsloven § 8, felles folkeregistrert adresse i to år eller mer".

Om du ikke har fritak for dokumentavgift må du skrive dagens markedsverdi av den delen av eiendommen du overtar.

Borettslagsandel

Eier dere en borettslagsandel skal du bruke skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". Det er ikke dokumentavgift ved overføring av borettslagsandeler.

Innsenderen får dokumentet og regningen tilbake

Øverst på dokumentet skal du skrive hvem som er innsenderen. Dokumentene og fakturaen for tinglysingen blir sendt til innsenderen. 

Hvem får fakturaen.

Dersom dere er fritatt å betale dokumentavgift blir dere fremdeles fakturert for tinglysingsgebyret.

Konsesjon

Når du skal overta en eiendom må du i mange tilfeller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon hos kommunen. Dette gjelder selv om du er deleier fra før.

Du må ta kontakt med den kommunen som eiendommen ligger i, for å avklare om dette må registreres før du sender dokumentet for tinglysing.

Les mer om konsesjon.

Overføre eiendom ved dødsfall

Når samboeren dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde til arvingene, eller til den gjenlevende samboeren.

Det er fritak for dokumentavgift ved overføring av deres felles bolig. Dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Les om overføring av eiendom ved dødsfall.

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT