Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kommuneendringer 2020

Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trådte i kraft 1. januar 2020.

Denne artikkelen inneholder eldre informasjon. Her kan du lese om kommune- og regionreformen som trådte i kraft 1. januar 2024.

Kommuneendringer

Ved årsskifte 2019-2020 var 311 av landets kommuner involvert i endringer som følge av kommune- og regionreformene. Det ble gjennomført sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner ble slått sammen til 43 nye kommuner. I tillegg fikk alle kommuner som tilhørte fylker som inngikk i fylkessammenslåing nytt kommunenummer.

Etter sammenslåingene i 2020 var det 356 kommuner i Norge (357 fra 1.1-2024). Nye nummerserier for fylker, og nye kommunenummer er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søk i eiendoms- og kommuneendringer for 2017-2020

Fylkesendringer

Regionreformen er en reform av fylkesstrukturen i Norge. Fra 1. januar 2020 ble 13 fylker slått sammen til 6 nye. Totalt var det da 11 fylker.

Fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland består uendret.

Det nye fylket Trøndelag ble opprettet 1. januar 2018, etter sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag.

Nye fylker fra 2020:

 • Viken - sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold
 • Innlandet - sammenslåing av Oppland og Hedmark
 • Vestfold og Telemark - sammenslåing av Vestfold og Telemark
 • Agder - sammenslåing av Aust- og Vest-Agder
 • Vestland - sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Troms og Finnmark - sammenslåing av Troms og Finnmark

Grensejusteringer

I tillegg til sammenslåinger av hele kommuner ble det gjennomført 16 vedtak om grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder ble flyttet fra en kommune til en annen.

Følgende grensejusteringer ble gjennomført:

 • Mulvika grunnkrets, og en mindre del av Grettebygd grunnkrets, overført fra Re kommune til nye Holmestrand kommune. Se vedtak fra KMD (gjelder Mulvika) og vedtak fra Fylkesmannen i Vestfold (gjelder Grettebygd)
 • Mindre områder overført mellom kommunene Re og Horten. Re kommune er slått sammen med Tønsberg kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Vestfold.
 • Området Bryggja (kretsene Totland, Bryggja og Maurstad) overført fra Vågsøy til den sammenslåtte kommunen Eid/Selje, nye Stad kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Ullensvangs del av Oksenhalvøya overført fra Ullensvang herad til den sammenslåtte kommunen Granvin/Voss, nye Voss herad. Se vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland.
 • Området Tandbergløkka overført fra Ås kommune til den sammenslåtte kommunen Ski/Oppegård, nye Nordre Follo kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Lund grunnkrets overført fra Nærøy kommune til nye Namsos kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Trøndelag.
 • Grunnkretsene Angard og Hjuksebø overført fra Sauherad kommune til Notodden kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Området Rånåsfoss, Neslerud og Simarud overført fra Sørum kommune til Nes kommune. Se vedtak fra KMD (gjelder Rånåsfoss) og vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Grunnkretsen Bjørke og Viddal overført fra Ørsta kommune til den sammenslåtte kommunen Hornindal/Volda, nye Volda kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Øyene Orten og Lyngværet overført fra Sandøy kommune til Aukra kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Preikestolområdet, området nord for Lysefjorden, overført fra Forsand kommune til Strand kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Grunnkretsen Verrabotn overført fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Grunnkretsen Nesse overført fra Balestrand kommune til Høyanger kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Øya Ombo overført fra Hjelmeland kommune til den sammenslåtte kommunen Finnøy/Rennesøy/Stavanger, nye Stavanger kommune. Se vedtak fra KMD.
Share
XPPT