Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Endringer ved kommunesammenslåing

Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger.

Søket gir oversikt over nye og gamle nummer på kommuner og eiendommer som var involvert i kommunesammenslåinger i perioden 2017 til 2020.

Søk på eiendom slik:

Søk på gammelt eller nytt matrikkelnummer i følgende format:
kommunenr-gårdsnr/bruksnr/festenr/seksjonsnr
(Eksempel: 5054-275/110/0/0)

Søk på kommune slik:

Søk på gammelt eller nytt kommunenavn.
Eller søk på kommunenummer på 4 siffer.

Unexpected error occured. Please try again.

Ingen treff. Forsøk å søke etter kommunenavn eller starten på et matrikkelnummer.