Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kommuneendringer 2019

Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og kretser ved de ulike kommunesammenslåingene og grensejusteringene som ble gjennomført 1. januar 2019.

Ved årsskifte 2018-2019 ble det også flere endringer som følge av kommune- og regionreformene. Rindal kommune endret fylkestilhørighet til Trøndelag, to områder endret kommunetilhørighet og ny administrativ inndeling trådte i kraft på Svalbard.

Her følger en oversikt over de tekniske endringene i matrikkelen som trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2019:

Share
XPPT