Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Omløpsfotografering i 2022

I år blir det bestilt flyfotografering av ca. 78 600 km². Dette fordeler seg på et gjenstående prosjekt som ikke ble fotografert ferdig i fjor (13 500 km²) og fire nye prosjekter i år (65 100 km²).

De fire prosjektene er:

  • Vestfold og Viken Sør 2022
  • Oslo-Østlandet 2022
  • Trøndelag Vest 2022
  • Nordland Nord 2022
Norgeskart med markerte områder for planlagt omløpsfotografering i 2022.
PROSJEKTPLANER: Områder på Østlandet, i Trøndlag og Nordland skal fotograferes i 2022 (markert med rødt i kartet). 

De avtalte leveringsfristene for de tre ulike leveransene er som følger:

  • Flybilder innen 15. november 2022
  • Orienteringsdata (aerotriangulering) leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2023.
  • Ortofoto for prosjektene leveres tidligst mulig og senest innen 1. februar 2023.

Se hvilke områder som er fotografert i 2022 på Norgeskart.no. Etter hvert kommer det tilsvarende oversikt for 2023.

Kartverkets gjennomfører mottakskontroll av leveransene fortløpende. Ortofoto publiseres på norgeibilder.no så raskt som mulig, og alle ortofoto-prosjekt i 2022 skal etter planen være publisert i løpet av mars 2023.

Share