Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nytt API for transformasjoner er lansert

Kartverket har over lengre tid jobbet med å modernisere transformasjonsbiblioteket. Nå er endelig de mest brukte transformasjonene tilgjengelige for norske formål via Proj og som et API. Det vil nå være mulig å transformere mellom alle norske referanserammer, det inkluderer også 4D-transformasjoner.

Er du utvikler, programmerer eller spesielt interessert, kan du nå bruke det nye transformasjonsbiblioteket til ditt formål eller i din løsning. Det er gratis og fritt tilgjengelig for bruk!

proj.org finner du dokumentasjon og kan laste ned kildekoden.

Kartverket har utviklet en webtjeneste for transformasjoner. Tjenesten er utviklet i Python med biblioteket pyproj og bygger på standarder i OpenAPI-spesifikasjonen. API-et vil være til stor nytte for alle skal transformere en enkelt koordinat eller transformere i en applikasjon.

API-et transformerer mellom referanserammer og kartprojeksjoner med bruk av EPSG-koder. Alle norske referanserammer og kartprojeksjoner er tilgjengelige i API-et og det er nå også mulig å transformere 4D-koordinater (nord, øst, høyde og tid).

API-et er tilgjengelig via Geonorge.

Kontakt

Les mer

Transformere koordinater

SkTrans er Kartverkets program for å transformere koordinater mellom de referanserammene og kartprojeksjonene som vanligvis brukes i Norge. Vi tilbyr også en gratis tjeneste for å transformere koordinater enkeltvis.

Referanserammer for Norge

Geodetiske referanserammer ligger til grunn for all geografisk informasjon; for kart, posisjonering, jordobservasjon og måling av klimaendringer. Dette er de aktuelle referanserammene for Norge.

Hva er et referansenivå?

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Det finnes flere ulike referansenivåer i Norge for dybder og høyder i kart og annen geografisk informasjon.

Share