Personopplysningar som du oppgir i skjemaet nedanfor, blir berre brukt til eventuell bestilling av historiske kart. Dei blir lagra hjå Kartverket og sletta etter fastsette rutinar. Den nye personvernforordninga (GDPR) gir deg kontroll over dine eigne personopplysningar. Les meir i Kartverkets personvernerklæring (lenke nedst på sida).