Siste oppdatering

Søknadsskjema for tilgang til matrikkeldata for Norge digitalt-parter

Søknadsskjemaet om tilgang til data benyttes av virksomheter som er part i Norge digitalt-samarbeidet. Det er flere tilganger til matrikkeldata .

Private skal ikke benytte dette skjemaet. Generelle spørsmål om tilgangsordninger kan rettes til kundesenter@kartverket.no.

Tilgang til matrikkeldata matrikkelens API

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata har tilgang til rapporter/tjenester fra MatrikkelAPI, men det krever eget brukernavn/passord i matrikkelen. ND-parter får tilgang som programvarebruker over www.nd.matrikkel.no.

Tilgang til matrikkeldata gjennom geonorge.no

Alle med avtale om tilgang til matrikkeldata kan også laste data via Geonorge-portalen, men det krever eget brukernavn/passord (i BAAT). Gjelder WFS og nedlasting  av datasettene «Matrikkelen-Bygningspunkt» og «Matrikkelen-Eiendomskart Teig».

«Matrikkelen-Adresse», «Matrikkelen-Vegadresse» og «Matrikkelen-Adresse Leilighetsnivå» via Geonorge er fritt tilgjengelig (krever ikke brukernavn og passord). Dette gjelder ved filnedlasting, bruk av WFS-tjenester og REST_API.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Når du sender inn utfylt skjema, så går det automatisk til post@norgedigitalt.no.

Søknadsskjema

Tilgang til matrikkel-API tjenester:

Systemet som henter data må settes opp slik at det kun henter data for det aktuelle geografiske området og relevante dataelementer.

Ønsker i tillegg tilgang til:

Det må søkes spesielt om å få tilgang til skjermingsverdige bygningstyper. Se eget søknadsskjema .

Last opp beskrivelse i egen fil (pdf, docx,odt)

Tilgang til data gjennom Geonorge.no

Kontaktperson hos virksomhet

Del