Føringsinstruks for matrikkelen, versjon 3.12

Sist oppdatert: 05.09.18

Føringsinstruksen for matrikkelen gjelder for all føring av informasjon i matrikkelen, uavhengig av oppdateringsklient. Den siste versjonen vil til enhver tid ligge tilgjengelig her på denne siden.

For brukere som skal føre matrikkelen, kreves det godkjenning av sentral matrikkelmyndighet (Kartverket).

Se hele føringsinstruksen som pdf her.  

Vær obs på at føringsinstruksen endres ved hver ny versjon av matrikkelen. Siste versjon ligger altså til enhver tid tilgjengelig her.

Se Matrikkelloven med tilhørende rettskilder her.