Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Føringsinstruks for matrikkelen, versjon 4.17

Føringsinstruksen for matrikkelen gjelder for all føring av informasjon i matrikkelen, uavhengig av oppdateringsklient. Den siste versjonen vil til enhver tid ligge tilgjengelig her på denne siden. For brukere som skal føre matrikkelen, kreves det godkjenning av sentral matrikkelmyndighet (Kartverket).

Føringsinstruksen for matrikkelen versjon 4.17 er tilgjengelig i pdf-versjon. Dokumentet er tilpasset kravene om universell utforming og er søkbar.

Vær obs på at føringsinstruksen endres ved hver ny versjon av matrikkelen. Siste versjon ligger altså til enhver tid tilgjengelig her.

07.03.2024

Føringsinstruks matrikkelen

Føringsinstruks for matrikkelen. Versjon 4.17. (pdf 3,4 MB)

Se matrikkelloven med tilhørende rettskilder her.

Share
XPPT