Siste oppdatering

Veiledning for føring av rettighet til og hytter i reindriften i matrikkelen

Det er over tid etablert mange og ulike rettighetsforhold på Statskogs og Finnmarkseiendommens (FeFos) grunn på lovlig måte, men som ikke er registrert på en fullstendig måte i offentlige registre. I denne første versjonen av veilederen kan du lese om hvordan etterregistrering og registrering av nye skal gjøres.