Siste oppdatering

Når bygning eller adresse ligger utenfor teig

Ny løsning for oppdatering av data på bygning eller adresse, der koordinatene for representasjonspunktet ikke faller innenfor en teig til matrikkelenheten den er knyttet til.

Disse ble tidligere avvist ved oppdatering i matrikkelen. Dette har skapt utfordringer for adressering og endring av bygninger som ligger på uregistrert jordsameie, «Mnr mangler teiger» og «Teig med flere matrikkelenheter».

For å ferdigstille overgangen fra matrikkel- til vegadresser ble det gjort mulig at representasjonspunktet til en adresse kan ligge innenfor teiger til uregistrert jordsameie, Mnr mangler eller Teig med flere matrikkelenheter, selv om adressen er knyttet til en annen matrikkelenhet i kommunen. Den muligheten ble kort tid etter også innført for representasjonspunktet til bygninger.

Med den nye løsningen kommer det ikke lenger feilmelding. Det kommer kun varselmelding dersom representasjonspunkt til en adresse eller bygning er knyttet til en matrikkelenhet i kommunen, men ligger på en teig til Teig med flere matrikkelenheter, Mnr mangler eller uregistrert jordsameie. Se kapitel 4.6.5 i Føringsinstruks for matrikkel for mer detaljert informasjon.

Del
XPPT