Siste oppdatering

Skjermingsverdige bygningstyper

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det ble gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen. Brukere av matrikkelen må søke særskilt for å få tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper.

" width=

SKJERMINGSVERDIG: Noen bygningstyper er skjermingsverdige. Tilgang til detaljert informasjon fra matrikkelen gis bare etter særskilt samtykke.
 

Skjermingsverdige bygningstyper

Skjermingsverdige bygninger er definert i utleveringsforskriften § 2 bokstav g, der følgende bygninger listes opp (med bygningstypenummer fra matrikkelen):

  • kraftstasjon (221),
  • transformatorstasjon (223),
  • annen energiforsyningsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning (229),
  • silobygning (233),
  • telekommunikasjonsbygning (429),
  • fengselsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning (819),
  • stasjon for radarovervåkning av fly eller skipstrafikk (824),
  • tilfluktsrom eller bunker (825),
  • annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning (829).

Skjermingsverdige opplysninger er primært selve bygningstypen, men kan også være andre opplysninger nært forbundet med bygningstypen. Bygningsnummer, bygningskoordinater, adresse og matrikkelnummer er i utgangspunktet ikke skjermingsverdige opplysninger.

Samtykke fra Kartverket

Utleveringsforskriften § 5 (9) fastslår at tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper kun skal gis til virksomheter etter særskilt samtykke fra Kartverket. Samtykke kan bare gis dersom vitale personlige eller offentlige interesser ikke blir skadelidende. Hvert tilfelle må vurderes konkret, og terskelen for å utlevere disse opplysningene er høy. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt informasjon og føringer for søknadsordningen i sin Veileder om utleveringsforskriften (s. 15).

Virksomheter med tilgang til matrikkelen kan søke om samtykke til å få utlevert opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper via vårt søknadsskjema.

Private, og andre som søker om tilgang til opplysninger om enkeltbygninger, kan sende en begrunnet søknad til kundesenter@kartverket.no.

Kommunen har som lokal matrikkelmyndighet behov for tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper, og matrikkelførere gis derfor generell tilgang for å kunne utføre sin oppgave som lokal matrikkelmyndighet. For andre matrikkelbrukere i kommunen, må kommunen også søke særskilt.

Praktisk gjennomføring

Virksomheter som har fått samtykke om å få all informasjon på bygg med skjermingsverdig bygningstype må etter samtykke er gitt, gi tilbakemelding til Kartverket om hvilke ansatte med tilgang til matrikkelen og tilganger brukt av programvare som skal ha tilgang til denne informasjonen.  Brukerne som virksomheten melder tilbake om, får tildelt en ekstra autorisasjonsrolle som gir tilgang til dette.

Tilganger/brukere som tildeles denne autorisasjonsrollen vil få utlevert samme informasjon på bygg med skjermingsverdig bygningstype som leveres for bygg og bygningsendringer som ikke har skjermingsverdig bygningstype.

Tilganger/brukere som IKKE får samtykke om å få all informasjon på bygg med skjermingsverdig bygningstype vil miste tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper, og vil bare se bygningsnummer med eventuelt løpenummer, representasjonspunkt og referanse til unik adresse og matrikkelenhet på disse bygningstypene.

For brukere med endringslogg

For brukere med endringslogg og som ikke tildeles rollen Skjermingsverdige bygningstyper, vil ikke all informasjon om bygget vises/hentes. Det er tidligere informert ut at skjermingsverdige egenskaper vil returnere NULL, men vi har nå kommet frem til en løsning hvor skjermingsverdig informasjonen gis fiktive verdier ved utlevering.

Virksomheter som allerede har lokale baser vil få mulighet til å teste systemenes reaksjon på ukomplette byggobjekter, slik at de kan erfare hva som leveres og hvordan infrastrukturen håndterer dette.

WMS, WFS og leveranse på fil

All informasjon utenom bygningsnummer med eventuelt løpenummer og representasjonspunkt vil gis fiktive verdier fra bygg med skjermingsverdig bygningstype for brukere som ikke har fått samtykke om å få tilgang til bygg med skjermingsverdig bygningstype.

Søknad om tilgang

Virksomheter med tilgang til matrikkeldata må søke særskilt om tilgang til opplysninger om bygg med skjermingsverdig bygningstype.

Søk om tilgang

Del
XPPT