Siste oppdatering

Bestill grunnboksutskrift - fast eiendom

En grunnboksutskrift gir deg en oversikt over hvem som er tinglyst eier og hvilke dokumenter som er tinglyst på eiendommen.

Vil du se grunnboksutskriften for en eiendom, kan du gjøre dette gratis i visningstjenesten Se eiendom.

Har du behov for en attestert utskrift tilsendt i posten, må du fylle ut skjemaet du finner på neste side. Det koster 240 kroner for hver utskrift.

Den bekreftede utskriften viser det aktive grunnboksbladet. Du kan også bestille en bekreftet historisk utskrift. En bestilt grunnboksutskrift blir ikke sendt på e-post.

Typer grunnboksutskrifter

Eiendomsinformasjon

Du trenger kommune-, gårds- og bruksnummer til eiendommen, for å kunne bestille en grunnboksutskrift. Noen eiendommer har i tillegg festenummer eller seksjonsnummer. Du kan søke på adressen i Se eiendom, for å finne riktig eiendomsbenevnelse.

I skjemaet må du skrive nøyaktig eiendomsbenevnelse slik at vi kan sende deg riktig grunnboksutskrift.

Gå til Se eiendom for å søke på adresse.

Vilkår

Kostnader

Prisen på bekreftede utskrifter er regulert i forskrift om gebyr for tinglysing m.m. § 5, hvor den fastsettes til 240 kroner per utskrift. Det beregnes ikke merverdiavgift for bekreftede utskrifter. Det beregnes heller ikke frakt.

Levering

Vi skriver ut grunnboksutskriften og sender den første arbeidsdag etter at bestillingen er mottatt. Kartverket sender alle utskrifter med Posten. Normal leveringstid er omlag en uke fra bestillingstidspunktet.

Angrefrist for bekreftede utskrifter

Bekreftede utskrifter går ikke under kategorien "Forbrukerkjøp", og det er dermed ikke noen angrefrist på disse produktene slik man vanligvis har for handel på nett. Skjema for angrefrist er derfor ikke tilgjengelig på sidene slik det normalt ville vært.

Reklamasjon

Det er anledning til å klage på mottatt utskrift. Du kan klage på utskriftens kvalitet eller feil ved levering som ikke skyldes at du har bestilt feil produkt.
En reklamasjon sendes til: kundesenter@kartverket.no
Husk å merke e-posten med ordrenummeret som er oppgitt på første side av utskriften.

Gå videre til bestillingsskjema

Del
XPPT