Hopp til innhold

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - bokmål

Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å innveksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Les mer om hvilke tilfeller dette skjemaet brukes i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 12.1. problemstilling nr. 3.

Du kan fylle ut skjemaet nedenfor på skjermen, eller du kan laste det ned og fylle det ut for hånd. Alle sameierne må signere med penn i signaturfeltene før skjemaet leveres til kommunen, som sender det til tinglysing sammen med seksjoneringsbegjæringen og melding til tinglysing. Alternativt kan sameierne selv sende skjemaet til tinglysing umiddelbart etter at eiendommen er ferdig seksjonert. Skjemaet sendes da i to eksemplarer til følgende adresse:

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Veiledning til utfylling av skjemaet finner du i høyre marg eller nederst ved å klikke på det svarte bokmerket som heter "Hjelp".

Last ned skjema

Trenger du hjelp med denne siden?

Les mer om seksjonering og reseksjonering.

Rundskriv for Tinglysingen kapittel 12 - Problemstillinger knyttet til tinglysing ved seksjonering og reseksjonering.

Adresse

Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Dette skjemaet fylles ut av sameierne, slik at de får hjemmel til hver sin seksjon etter seksjoneringen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing sammen med selve seksjoneringssaken, eller sameierne sender det selv inn til tinglysing umiddelbart etter at eiendommen er ferdig seksjonert. Skjemaet sendes da i to eksemplar til adressen over. Det betyr at du enten må ta en kopi av det ferdig utfylte skjemaet eller lage en avskrift ved å fylle ut to like skjemaer. Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket, og det andre blir sendt tilbake til deg når det er ferdig tinglyst.

Verdiforskyvning eller nye sameiere

Dersom en person får tildelt en seksjon som representerer en større sameieandel i eiendommen enn det vedkommende hadde før seksjoneringen, skal det beregnes dokumentavgift av differansen. Fyll da ut et skjøte for den eierandelen som overføres mellom sameierne, og legg det ved.

Det samme gjelder dersom nye personer som ikke var sameiere i eiendommen før seksjoneringen skal få grunnbokshjemmel til en av seksjonene. Da å det også fylles ut skjøte.

Her finner du skjøte.

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan skjøtet skal fylles ut.

Innsenders navn (feltet øverst til venstre)

Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer, til den som sender inn skjemaet til tinglysing. Denne vil motta det ferdig tinglyste dokumentet og faktura på tinglysingsgebyr. Les mer om kostnader ved tinglysing.

Feltet for referansenummer (Ref.nr) er frivillig å fylle ut, og vil være synlig på fakturaen som sendes fra oss. Referansenummeret kan maksimalt være på seks tegn.

Til punkt 1 – Eiendom i sameie

Fyll ut med kommunenummer og kommunenavn, gårdsnummer og bruksnummer og eventuelt festenummer, for den eiendommen som seksjoneres.

Til punkt 2 – Fordeling av seksjoner mellom sameierne

Fyll ut med fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer, og navn på alle sameierne og riktig seksjonsnummer i henhold til seksjoneringsbegjæringen. Alle sameierne må signere ved sitt navn på skjemaet. Hvis signaturen er vanskelig å lese må den gjentas med blokkbokstaver.

Kundesenter

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
tinglysing@kartverket.no