Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

Dersom du skal fordele seksjoner mellom sameiere når en eiendom blir seksjonert skal du bruke skjemaet: Fordeling av sameieandeler ved seksjonering.

Last ned skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Dette er aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å innveksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Sameierne må signere i signaturfeltene før skjemaet leveres til kommunen. Kommunen sender skjemaet til tinglysing sammen med seksjoneringsbegjæringen og melding til tinglysing. Alternativt kan sameierne selv sende skjemaet til tinglysing umiddelbart etter at eiendommen er ferdig seksjonert.

Veiledning utover det du finner nedenfor, får du hos kommunen hvor eiendommen ligger.

Veiledning til skjema

Share