Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Transport av rettighet

I noen tilfeller kan en tinglyst rettighet helt eller delvis transporteres til en annen rettighetshaver.

Mange ulike rettigheter kan transporteres

I grunnboken kan det tinglyses forskjellige typer rettigheter til en person, foretak eller en eiendom. For eksempel båtrett, naustrett eller lignende. Dersom du har en rettighet som er tinglyst i grunnboken kan den i mange tilfeller overføres til en annen.

Postadresse

Send dokumentene til:

 • Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss

Hvordan transportere en rettighet

 • Send inn det originale avtaledokumentet, eller en løs erklæring der du skriver hva du ønsker å transportere.
 • Det må komme tydelig frem om du ønsker å overføre hele eller deler av rettigheten din.
 • Du må oppgi dokumentnummeret rettigheten har i grunnboken. Dersom du er usikker på hva dokumentnummeret er, kan du se grunnboksbladet til eiendommen i visningstjenesten Se eiendom.
 • Du må skrive hvilket gårds- og bruksnummer rettigheten er tinglyst på. Dersom eiendommen har et feste- eller seksjonsnummer må du også skrive det.
 • Dokumentet må være signert av dagens rettighetshaver, og det må stå rettighetshavers fulle fødsels- eller organisasjonsnummer. Dersom det er en eiendom som har rettigheten i dag må det stå gårds- og bruksnummer, og hvilken kommune eiendommen ligger i. Dersom eiendommen har et feste- eller seksjonsnummer må du også skrive inn det.
 • Den nye rettighetshaveren identifiseres med fullt navn og fødsels- eller organisasjonsnummer. Dersom den nye rettighetshaveren skal være en eiendom må du skrive gårds og bruksnummeret til eiendommen.
 • Du må legge ved to eksemplarer av dokumentet du sender inn. En original og en kopi, eventuelt to originaler.

Kan alle rettigheter transporteres?

Mange tinglyste rettigheter kan overføres til nye rettighetshavere, men ikke alle. Du må selv undersøke om din rettighet kan overdras ved å lese avtalen som stiftet rettigheten og relevant lovverk, for eksempel servituttloven.

Finnes det et skjema jeg kan bruke?

Det finnes ikke et skjema som du kan bruke for å tinglyse en transporterklæring. Du må enten sende inn det allerede tinglyste avtaledokumentet der du skriver transporterklæringen, eller formulere et skriv selv.

Hva koster det?

Kostnaden er et tinglysingsgebyr per dokument. 

Her finner du informasjon om tinglysingsgebyr.

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT