Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Status for nasjonal detaljert høydemodell

Ved inngangen til årets sesong var mer enn 90 prosent av datafangsten i prosjektet gjennomført, og nå gjenstår laserskanning av ca. 10 000 km2.

Terratec AS gjennomfører all datafangst i prosjektet og planlegger å fullføre all skanning i 2020. Været er den største utfordringen for å få dette til.

Vi oppdaterer ukentlig status for datafangst i kartet nedenfor  (klikk her for å åpne kartet i nytt vindu).

 

Leveranser fra 2019

Samtlige leveranser fra fjorårets datafangst er nå kontrollert og tilgjengelig på høydedata.no.

Bildematching

I fjellområdene uten særlig vegetasjon gjennomføres bildematching for å produsere høydedata. Bildematching på bre har vist til dels dårlige resultater, og de største breene er blitt laserskannet i år som en del av prosjektet, slik at vi får pålitelige høydedata også i disse områdene.

Sjøbunnskartlegging

Prosjektet vil fortsatt gjennomføre en ny test av sjøbunnskartlegging med grønn laser. Ny teknologi viser lovende resultater og flere leverandører har vist interesse for å delta. Målet er å få dette gjennomført i 2021.

Share