Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nasjonal detaljert høydemodell og arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging, kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen. 

Her kan du lese mer om hvordan flere kommuner allerede har tatt i bruk Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) og nyttiggjør seg Kartverkets modell i sin arealplanlegging.

Du kan også åpne kartfortellingen i eget vindu for å få bedre navigasjon.

Share