Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

– Betyr enormt mye

Startskuddet har gått for kartleggingen av kystsonen i Ålesund og Giske kommuner på Sunnmøre. Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet skal lage detaljerte marine grunnkart for kystsonen.

marine grunnkart-09.jpg
SUNNMØRE: Kartverkssjef Johnny Welle og direktør for sjødivisjonen i Kartverket, Birte Noer Borrevik gjør seg klare for kartlegging i kystsonen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

– Vi skal kartlegge havbunnen. Vi skal bruke ny teknologi og lage en terrengmodell over havbunnen. Oppå terrengmodellen skal vi bygge på med informasjon og data fra Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Se video fra åpningsdagen:

Spleiselag

Arbeidet er et spleiselag der også kommuner og fylkeskommunen deltar, og staten bidrar med en betydelig andel. Regjeringen bevilget penger på statsbudsjettet 2020 til satsingen. Møre og Romsdals fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) gleder seg over at kartleggingen nå endelig er i gang:

– Det er klart det vil bety veldig enormt mye for Møre og Romsdal som satser på og lever av havet. Vi vil få mye kunnskap som vi ikke har i dag. I dag er det mye antagelser. Det er ikke godt nok grunnlag når noen søker om ny type næringsvirksomhet, sier Torve og forteller at det er vanskelig å vite hva som skal tas vare på når det gjelder miljøhensyn.

– Men nå vil vi jo nesten få fotografisk framstilling av det som er under havet – helt fra fjæresteinene og ut til en nautisk mil, sier Torve.

marine grunnkart-11.jpg
ÅLESUND: Møre og Romsdals fylkesordfører, Tove-Lise Torve (Ap), er glad for å få mye ny kunnskap om havbunnen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Detaljerte digitale kart

Kartleggingen som nå gjøres i Ålesund og Giske skal bli detaljerte digitale kart over sjøbunnen. Her kan planleggere i kommuner, næringsaktører og andre navigere seg gjennom terrengformasjoner, bunntyper, ankringsforhold, bunnfelling fra oppdrettsanlegg, skredfarer, miljøgifter, naturtyper, habitater, og se strøm, bølger, saltholdighet og temperatur fra modeller.

– Marine grunnkart i kystsonen vil være et godt verktøy for å få kunnskap om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for næringsvirksomhet og vi kan identifisere sårbare naturtyper, forteller prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket.

hanne h-1.jpg
PROSJEKTLEDER: Kartverkets Hanne Hodnesdal leder pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Avhengig av nøyaktige data

På Søre Sunnmøre har et forprosjekt allerede vært gjennomført og i Ulsteinvik møter vi Annelise Chapman og Aksel Bringsvor. Begge er avhengige av nøyaktige data om havbunnen.

Annelise Chapman driver oppdrett av tare, mens Aksel Bringsvor driver et servicebåtselskap. Chapman driver et anlegg der taren vokser og høstes fra en gigantisk tauramme som ligger forankret i havet. Gründeren og marinbiologen bruker ikke utstyr som tråler tang og tare langs havbunnen.

Hun forteller at Tango Seaweed kunne satt i gang med vanlige dybdekart, men marine grunnkart i kystsonen gir så mye ekstra informasjon med terreng og ankringsforhold og ikke minst biologi på sjøbunnen.

annelise-1.jpg
TAREDYRKING: Gründer og marinbiolog Annelise Chapman har hatt stor nytte av marine grunnkart i kystsonen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

– Det hjelper oss både med å planlegge et anlegg men også å dokumentere eventuell påvirkning vårt taredyrkingsanlegg har på miljøet rundt, sier Annelise Chapman, daglig leder i Tango Seaweed AS.

– Vi kjører en miljøanalyse der vi ser hvordan biologien ser ut før vi setter ut anlegget og så etter fem-seks år. Og det å ha en referanse fra marine grunnkart er da en stor hjelp, sier Chapman.

Tryggere og mer effektiv drift

For Aksel Bringsvor, daglig leder i Sandsøy Servicebåt AS er hverdagen på vestlandfjordene tryggere og mer effektiv med detaljerte marine grunnkart. Selskapet har hatt en vekst fra to til 28 ansatte på fem år og aktiviteten er stor.

– Vi driver veldig mye med forankring og sjøledninger. Det er maritime operasjoner vi holder på med hele tiden. Detaljerte kart vil gi oss nyttig informasjon og gjøre oss tryggere på det vi gjør i operasjonene våre, sier Bringsvor.

aksel-1.jpg
MARITIME OPERASJONER: Daglig leder Aksel Bringsvors selskap er i vekst. Marine grunnkart i kystsonen er et nyttig bidrag. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

 

Fakta om marine grunnkart Treårig pilotprosjekt

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen har en total kostnadsramme på tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år. Produkter som skal lages i pilotområdene:

  • Dybdedata og terrengmodeller
  • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
  • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
  • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
  • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
  • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
  • Sårbare og verdifulle habitater
  • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur
Share