Den nye tjenesten for registrering av feil og mangler i norske sjøkart, blir en integrert del av Kartverket sin tjeneste «Rett i kartet», som ble lansert i 2013 for rettinger i norske landkart. Målet med tjenesten var å bidra til en felles innsats, der allmenheten fikk mulighet til å melde inn mangler ved ferdsel i friluft. Kartverket har sett frem til at det nå blir mulig å rette i sjøkartet.

– Sjøkart er ferskvare og «Rett i kartet» gir brukerne mulighet til å komme med sine oppdateringer direkte til oss. Dermed får sjøfarende et sikrere og bedre navigasjonsprodukt, sier Birte Noer Borrevik, direktør i Kartverkets sjødivisjon.

Alle brukere av sjøkartene kan bidra med tilbakemeldinger, enten det er et papirkart eller en kartplotter med kartdata fra Kartverket.

Slik gjør du det

Innmeldingen gjøres ved å registrere punkt, linjer og flater. Der kan man legge ved bilder av observasjonen, eller laste opp data fra en GPS-enhet.

– Vi ønsker tilbakemeldinger om feil og mangler i sjøkartene som kan være navigasjonskritiske. Dette kan eksempelvis være manglende grunner, kabler, luftspenn, broer, rørledninger, kaianlegg, havbruk, fyllinger og molo, feil på lykter og lanterner, manglende staker og jernstenger, varder og båker, sier Borrevik. Alle tilbakemeldingene vil bli behandlet og vurdert hos Kartverket, før de kan tas inn i kartene. Ønsker du tilbakemelding og se status på din sak, kan du i tillegg opprette en brukerkonto på nettsiden.

– Dette er også et viktig verktøy for Kartverket ettersom vi får verdifulle tilbakemeldinger om hva brukerne synes om sjøkartene og om de tilfredsstiller brukerne sine behov, sier Birte Noer Borrevik.

Behandlingstid

Etter innmeldingen er registrert vil Kartverket starte behandlingen.

– Behandlingstiden vil være avhengig av tilbakemeldingen. Kartverket har krav til datakvalitet og datakilde som brukes i sjøkartene. Derfor vil noen være enkle å få ut i kartet, og andre vil kreve mer undersøkelser, avslutter Borrevik. Hun ser frem til at tjenesten nå kan tas i bruk.

Rette i kartet